Close

FREE QUOTE TODAY

Fill out the form below and get a free quote today.    SEKTÖREL BİNALAR

    Çeşitli sektörlerin faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri tesisleri inşa ediyor, bu tesislerin çevre düzenlemelerini yapıyoruz.

    Çeşitli sektörlerde çalışan firma ve kurumların verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilecekleri yapılar inşa ediyoruz. Fabrika, santral, mekanik tesisleri ve makine üretim tesisleri gibi farklı yapılarda projelere imza atıyoruz. Bu projelerin saha ve çevre düzenlemelerini yapıyoruz.